Boze moeder waarschuwt kind haar wijsvinger Betekenisvol grenzen stellen hoe doe je dat grenzen regels afspraken kinderen betekenisvol Happy Kids Happy Parents Conrad

Hoe maak je betekenisvolle afspraken, regels en grenzen waar je kinderen graag naar leven deel 3

Print Friendly

Het klinkt allemaal zo simpel betekenisvolle afspraken, regels en grenzen. Weet dat het ook niet heel ingewikkeld is om de stap te maken naar een betekenisvolle opvoeding. Vaak ben je als ouders al goed op weg en is het alleen een kwestie van congruent zijn en op een positievere manier naar je kind kijken. In deel 3 van het drieluik over grenzen, regels en afspraken wil ik je graag vertellen hoe je nu betekenisvolle afspraken maakt waar je kinderen graag naar leven.

Deel 1: Waarom wil je grenzen, regels en afspraken.
Deel 2: Wat zijn betekenisvolle grenzen, regels en afspraken.
Deel 3: Hoe maak je betekenisvolle afspraken, regels en grenzen waar je kinderen graag naar leven. (DEZE BLOG)
Bonus: De voordelen van het op een betekenisvolle wijze stellen van grenzen, handhaven van regels en naleven van afspraken.

De 5 stappen die zorgen voor betekenisvolle grenzen, regels en afspraken waar iedereen naar wil leven.

Stap 1: Creëer een veilige en positieve omgeving op basis van gelijkwaardigheid.
Het is belangrijk dat je een omgeving creëert waar iedereen zich veilig voelt. Waar je kind zich niet alleen fysiek maar ook emotioneel veilig voelt. Dit begint met het onvoorwaardelijk houden van je kinderen ongeacht hoe ze zich gedragen. Je creëert een omgeving waarin je laten zien dat leven gelijk staat aan OERleren. Waarbij het maken van fouten niet leidt tot straf maar eerder tot een gesprek om te helpen het de volgende keer anders of beter te doen. Een omgeving waar het veilig is om een afwijkende mening te hebben, waar je kunt praten met elkaar over de verschillen en waar je het eens mag zijn dat je het oneens bent met elkaar. Het bekende “agree to disagree” wat Stephen Covey beschrijft in zijn boek “7 habits of highly effective families”
Deze omgeving zorgt ervoor dat je kinderen zich veilig voelen, dat ze niet bang zijn om hun gevoelens te uiten, om grenzen op te zoeken en natuurlijke consequenties te ervaren, gedachtes te ordenen en gedrag te veranderen doordat ze reflecteren.

Stap 2: Leef het voor.
Laat zien hoe je met je partner omgaat, hoe je met vrienden, kennissen en andere mensen omgaat. Niet alleen in het bijzijn van die andere mensen maar vooral ook als ze er niet bij zijn. Laat zien dat andere mensen een eigen mening mogen hebben. Vertel waarom jij er anders over denkt. Ga het gesprek met mensen aan in plaats van negeren of verwijten.
Hou je aan de grenzen, regels en afspraken die voor jou, jouw partner en jullie gezin belangrijk zijn. De kans is groot dat de zaken die je partner en jij belangrijk vinden als waarden zijn terug te vinden in jullie gezinsmissie, leef deze dan voor.
Als je toch afwijkt van bepaalde regels en afspraken vertel dan waarom je dit doet en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Je zult je verbazen hoeveel moraal je kinderen hebben, de kans is groot dat je nog een hoop van ze kunt leren.

Stap 3: Nodig ze uit, betrek ze en werk samen.
Als je een goede omgeving hebt gecreëerd, dit heb je misschien al gedaan nog voor je kinderen geboren werden of je bent dit bewust gaan doen kort nadat ze geboren zijn, en je leeft het al voor dan is de volgende stap vrij gemakkelijk.
Je kinderen beseffen prima wat echt niet kan, wat af en toe kan en wat eigenlijk prima kan alleen dat je dit als ouder niet altijd wilt.
Het is van belang om je kinderen uit te nodigen als het gaat om het maken van afspraken, het bedenken van regels of het stellen van grenzen.
Als je kinderen dan gedrag vertonen wat niet past binnen je grenzen, regels en afspraken kun je ze betrekken bij het zoeken naar oplossingen.
Het is dus belangrijk dat je niet tegen elkaar gaat vechten maar dat je samen gaat werken. Dat je samen gaat kijken hoe het voor iedereen leuk en goed is of blijft. Waarbij je er naar streeft dat iedereen maximaal tot bloei kan komen en kan ontdekken en ervaren hoe de wereld in elkaar zit.

Stap 4: Hou regelmatig tegenwind sessies.
We weten allemaal dat het (bijna) onmogelijk is om alles te doen wat we willen. Het is helemaal niet vreemd dat daar dan frustratie, onmacht of onvrede door ontstaat.
Een belangrijke vraag is dan: hoe ga je hiermee om?
Je kunt het negeren, doen als of het niet bestaat of de andere kant op kijken. Dit kan voor de korte termijn best goed werken. Helaas is het zo dat dit soort emoties zich opstappelen, het blijft borrelen, de emotionele ballon wordt groter en groter en het is een kwestie van tijd voor dat deze klapt. Dit gebeurt vaak onverwacht, het komt bijna altijd ongelegen en het is zelden te achterhalen wat de ontstaansgrond was.
Omdat je weet dat elk kind en ik geloof ook elke ouder, te maken heeft met frustratie, onmacht en onvrede is het beter om het klappen van de emotionele ballon te voorkomen. Door met enige regelmaat een tegenwindsessie of een stoom afblaas sessie te houden. Soms kun je een activiteit doen waar je dit heel duidelijk benoemd soms kun je gewoon iets fysieks gaan doen wat je heerlijk uitput, dan loop je niet alleen mentaal leeg maar ook fysiek leeg.
Andere keren benoem je gewoon dat het prutteluurtje er is. Je mag dan je frustratie spuien, je ongenoegen over bepaalde afspraken en regels uiten even lekker schelden, schreeuwen en als het past voor jou zelfs even vloeken.
Waarbij je afspreekt dat het niet persoonlijk bedoeld is, dat het niet opgelost hoeft te worden en als het over jou gaat dat je er geen straf of consequenties aan verbindt.
Als je op deze gelijkwaardige manier met elkaar om kunt gaan dan voorkom je veel grotere problemen.

Stap 5: Ga in gesprek, en leer ze reflecteren.
Stap 4 is een mooie stap en wordt in combinatie met stap 5 nog krachtiger. De kans is groot dat als je stap 4 een tijdje doet dat deze vaker en vaker wordt overgeslagen. Je gaat dan meteen naar stap 5 toe.
In stap 5 ga je met elkaar in gesprek als iemand grenzen overschrijdt, regels overtreedt of afspraken negeert. Je gaat dan de dialoog aan, waarbij je onderzoekt wat de onderliggende redenen is of welke behoefte er is dit niet ingevuld kan worden door de huidige regels en afspraken. Je kijkt ook samen wat voor gedrag iemand heeft laten zien, wat dit met de anderen heeft gedaan, wat je anders had kunnen doen, wat je ervan geleerd hebt en maakt opnieuw regels of afspraken die voor iedereen beter passen binnen jullie omgeving, binnen jullie gezin.

Deze 5 stappen die zorgen voor betekenisvolle grenzen, regels en afspraken waar iedereen mee kan leven gelden natuurlijk niet alleen voor je kinderen en jullie gezin. Je kunt dezelfde stappen toepassen op je eigen relatie, in een schoolklas of op je werk, in elke omgeving waar je met mensen leeft en werkt.

In de bonus blog, zeg maar deel 4 ga ik vooral in op de voordelen en hoe betekenisvolle grenzen, regels en afspraken eruit kunnen zien.

In deel 2 had ik gevraagd om alvast eens na te denken over welke 5 stappen er nodig zijn om de OERleeromgeving te creëren.
Als je nu deze blog hebt gelezen en daar aan terugdenkt welke verschillen zie je dan tussen jou stappen en mijn stappen. Ik ben heel nieuwsgierig en lees je reactie graag onder deze blog terug.