Afbeelding - De beste basisschool die past bij jouw manier van opvoeden waar je kind de beste versie van zichzelf kan worden - happy parents happy kids twee kinderen die leren in een boom

OPROEP: Gezocht een goede basisschool die past bij mijn manier van opvoeden, in de omgeving Utrecht.

Print Friendly

Nee, dit is natuurlijk geen echte oproep maar toch is het een vraag die ik regelmatig krijg.
Thuis voed ik mijn kind betekenisvol op, lees democratisch, met onvoorwaardelijk liefde, vreedzaam, in verbinding, etc.
Maar nu mijn kind de schoolgaande leeftijd heeft bereikt zoek ik een school die past bij de opvoeding maar dat is nog niet zo gemakkelijk.
Conrad, kun jij hier niet bij helpen.

Wat is jouw beste basisschool en waarom?

Laten we elkaar helpen. Laat onder deze blog de namen van de beste school voor jou en jouw manier van opvoeden achter. Begin je post met de plaatsnaam in hoofdletters, geef daarna aan bij wat voor manier van opvoeden de school aansluit en waarom jij voor deze school hebt gekozen. Zodat andere ouders gemakkelijk kunnen zoeken naar de beste school als ze hun kind betekenisvol opvoeden.

Wat is betekenisvol opvoeden.

Onder betekenisvol opvoeden in de ruimste zin van het woord versta ik dat je een bewuste keuze hebt gemaakt om je kind op manier x, y of z op te voeden. Je hebt nagedacht wat jullie als ouders belangrijk vinden voor je kinderen. Hoe je deze gezinswaarden in de opvoeding kunt laat terugkomen met als belangrijkste doel ‘Happy Kids’ en als mooie bijvangst ‘Happy Parents’. Zodat je in de praktijk goed om kunt gaan met de opvoeduitdagingen die je tegenkomt op een manier die bijdraagt aan jullie lange termijn doelstellingen.
Betekenisvol opvoeden in de enge zin van het woord voor de ouders die ik mag begeleiden en voor ons gaat over in verbinding zijn met je kind, onvoorwaardelijk lief hebben, je kind de vrijheid geven om de wereld te ontdekken en de beste versie van zichzelf te worden op een vreedzame en democratisch wijze.

Staat betekenisvol opvoeden gelijk aan een vrije opvoeding?

Dit is natuurlijk een strikvraag omdat het vaak gaat over containerbegrippen en elke ouder dit anders interpreteert. Als ik kijk naar het gedachtegoed van ‘Happy Parents Happy Kids’ dan denk ik niet dat dit onder een vrije opvoeding valt. Ja, kinderen krijgen heel veel vrijheid, maar dat is iets anders dan vrijblijvendheid. Er zijn ook regels en afspraken alleen deze maak je samen. Ouders en kinderen zijn voor ons gelijk, niet te verwarren met gelijkwaardig, je blijft als ouder natuurlijk altijd verantwoordelijk voor je kinderen.
Weet dat vrijheid ook gepaard gaat met verantwoordelijkheid met als doel zelfstandigheid. En ja natuurlijk gebeuren er dan onverwachte zaken, fouten wil ik het niet noemen, het zijn leermomenten. We bestraffen deze dan ook niet, omdat straffen niet of averechts werkt we bespreken het op een manier dat zowel de kinderen als de ouders hier leerling uit kunnen trekken.
Het is ook niet zo dat kinderen zelf bepalen of ze iets willen leren of niet. Je kijkt altijd naar het kind en zijn / haar mogelijkheden. Elk kind heeft namelijk de ongelofelijke niet te stoppen drang om te leren. Om te zorgen dat deze drang blijft bestaan is het belangrijk om te kijken naar wat, wanneer en hoe. Als ouders kennismaken met het gedachtegoed dan verbaast het ze vaak hoe snel kinderen zaken al helemaal zelfstandig kunnen. Je luistert namelijk naar het woord ‘zellff doen’ dat is namelijk een belangrijk signaal. Het is dan aan ons als ouders hoe je dit het beste vorm kunt geven.

Van opvoeden thuis naar leren op school.

De laatste zin in de vorige alinea is meteen een mooi bruggetje als het gaat over thuis betekenisvol opvoeden naar leren op school. Laat ik meteen beginnen met het opentrappen van een deur. Elke school zegt en schijft in de schoolgids dat ze het kind centraal zetten. Centraal zetten van het kind zie ik als kijken naar zijn of haar (leer) behoeftes en mogelijkheden en daar dan op aansluiten. Het reguliere basisonderwijs, ironische genoeg door mijn naamgenoot Pruisen geïntroduceerd, is daar niet voor gemaakt.
Quote Wikipedia:Pruisen was het eerste land dat op succesvolle wijze de schoolplicht invoerde in 1819. Doel hiervan was uniformiteit en gehoorzaamheid te creëren. Staatsscholen leverden soldaten voor het leger, arbeiders voor mijnen, boerderijen en industrie, en ambtenaren voor de bureaucratie.
In mijn eigen woorden: het reguliere basisonderwijs, wat nog steeds het meeste wordt aangeboden, was er opgericht om gemakkelijk en veel ‘producten’ op te leveren waarbij gehoorzamen belangrijker is dan nadenken. Wat ik bijzonder vind is dat de huidige maatschappij vooral mensen nodig heeft die nadenken, zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen maar dat de reguliere basisscholen nog steeds ‘producten’ fabriceren gebaseerd op een achterhaalde behoefte.
Kijk maar eens naar de meeste bekeken TED Talk ter wereld waar Sir Ken Robinson kort en duidelijk uitlegt wat het beste zou zijn voor onze kinderen en kijk dan nog eens naar het reguliere basisonderwijs om te zien of de ideeën van Sir Ken Robinson daarin tot bloei komen.

Welke stromingen zijn er nog meer naast het reguliere basisonderwijs?

In Nederland hebben we traditioneel vernieuwingsonderwijs zoals Montessori, Jenaplan, Dalton, vrije school en Freinet. Sommige van deze scholen zijn daadwerkelijk anders in positieve zin. Maar helaas hebben de toenemend striktere eisen van de overheid veel van deze scholen doen verbleken tot niet meer dan reguliere scholen met alternatieve lesmethodes of materialen.
Een tweede stroming vernieuwende scholen zijn de EGO (Ervarings Gericht Onderwijs) scholen, natuurlijk leren scholen (APS), TOM scholen (KPC), sommige voormalige Iederwijs scholen (levensecht leren), big picture scholen en Leonardo scholen. Deze vernieuwende scholen zijn van recentere datum en hebben een modernere onderwijsfilosofie dan de traditionele vernieuwers. Hierdoor is men vaak beter in staat in te spelen op actuele thema’s zoals leren met ICT, leren leren en zelfevaluatie/sturing. Ook hier zijn er grote verschillen en het blijft dus zaak nauwkeurig te kijken of men enkel het vernieuwingsjargon heeft overgenomen om de school beter te positioneren, of dat men daadwerkelijk een vernieuwend concept wil neerzetten. Leonardo scholen(klassen) zijn alleen toegankelijk voor hoogbegaafde kinderen (IQ >130).
De derde stroming vernieuwende scholen zijn de democratische scholen, waartoe o.a. Sudbury, Lumiar en International Baccalaureate scholen behoren. Deze scholen gaan volledig uit van de eigen motivatie en ontwikkelingsbehoefte van het kind en hebben geen verplichte lessen en toetsen. Ook zijn leerlingen en leraren gelijkwaardig en doen de leerlingen mee aan het schoolbestuur. In Nederland is deze vorm van onderwijs nog vrij jong (

Wat zijn dan de kenmerken die je in een school zoekt.

Dit kan ik natuurlijk niet voor jou bepalen. Als je betekenisvol opvoed dan weet je als ouders vrij goed waar je voor staat en waar je voor gaat. Weet dat het niet per definitie zo is dat reguliere scholen minder goed zijn dan één van de drie stromingen hierboven. Of dat de derde stroming beter is dan de tweede. Het belangrijkste is, naar mijn bescheiden mening, dat je je kind centraal zet. Dat je kijkt welke school jouw kind het beste kan laten bloeien en opgroeien tot een verantwoordelijke, zelfstandige en sociale volwassene. Een school waar jouw kind met plezier heen gaat, niet af en toe maar elke dag, waar jouw kind de vrijheid heeft om zelf sturing te geven aan het ontdekken van wereld en waar jouw kind de beste versie van zichzelf kan worden.

Laat ik beginnen met de minimale kenmerken waarvan ik vind dat elke school zou moeten voldoen. Om daarna mijn belangrijkste kenmerken met je te delen. Mocht je ongeloof ervaring bij de onderstaande kenmerken en denken, dit is toch normaal, dit heeft toch elke school. Weet dan dat er tussen iets zeggen, iets doen en iets dagelijks voorleven een heel groot verschil zit. Als het allemaal vanzelf sprekend was dan had ik deze lijst niet hoeven te delen met je.

De minimale basiskenmerken voor een goede basisschool.

 

 • Een school met een schoolgids waar ook kinderen en ouders aan het woord komen zowel positief als kritisch (kwetsbaarheid is ook onderdeel van leren).
 • Een school die weet wat een kind wanneer zou moeten kunnen en kan aangeven wanneer het wordt aangeboden op school.
 • Een school die open, eerlijk en transparant communiceert zowel intern als extern.
 • Een school die een lange termijn visie op onderwijs heeft en de route hoe ze daar gaan komen.
 • Een school waar kinderen, ouders en leerkrachten in persoonlijke verhalen vertellen waarom ze trots op de school zijn.
 • Een school waar een goed pedagogisch klimaat heerst wat zorgt voor vertrouwen, veiligheid en plezier, de basis om leer überhaupt een kans van slagen te geven.
 • Een school waar democratische processen de regels van de klas, de bouw en de school bepalen.
 • Een school waar ouders actief betrokken worden, niet alleen voor het uitvoeren van extra taken maar ook om mee te denken hoe het nog beter kan.
 • Een school waar elk jaar een oudertevredenheidsonderzoek wordt gedaan.
 • Een school waar proactief over je kind wordt gecommuniceerd.
 • Een school waar geen redenen (lees excuses) worden gezocht maar oplossingen.
 • Een school waar geen competitiedrang heerst maar waar je wordt uitgedaagd om het beste uit jezelf halen.
 • Een school waar een 10 minuten gesprek geen 10 minuten duurt.
 • Een school waar leerkrachten en ouders naast elkaar staan i.p.v. tegenover elkaar.
 • Een school waar je niet bang hoeft te zijn dat als je een leerkracht aanspreekt dat je kind hier de dupe van wordt. (en natuurlijk zegt iedereen dat is niet zo, helaas hoor ik veel te vaak het tegendeel, wat natuurlijk super schrijnend is als een leerkracht zijn eigen onvermogen gaat botvieren op en kind).
 • Een school waar je kind halverwege de vakantie vraagt wanneer de school weer begint.
 • Een school waar kinderen leren om zaken op te lossen met woorden.
 • Een school waar een mooie balans is tussen leren en ontdekken.
 • Een school die de interesse en nieuwsgierigheid van kinderen als vertrekpunt neemt.
 • Een school die een afspiegeling van de samenleving is.

De mooiere kenmerken voor een goede basisschool.

Je zou misschien denken dat alles al wel gezegd is over wat een school een goede school voor jouw kind maakt. Toch heb ik nog een persoonlijk lijstje waarvan ik denk dat het nog belangrijker is dan de vorige opsomming. Met als enige doel onderwijs aanbieden op een manier waar wij mensen, onze kinderen voor gemaakt zijn. Wat onze kinderen voorbereid op het leven en werken in de 21ste eeuw. Een eeuw waar we niets meer hebben aan vaardigheden die onderwezen worden middels het ‘Pruisische’ systeem uit het begin van de 18e eeuw.

 • Een school waar kinderen worden uitgedaagd, geïnspireerd en gestimuleerd i.p.v. gemotiveerd.
 • Een school waar kinderen zelf mogen kiezen wat ze (basis- en keuzekennis), waar ze (buiten / binnen), wanneer ze (als ze er klaar voor zijn) en hoe ze (klassikaal, individueel, projectmatig) willen leren.
 • Een school waar kinderen ook kennismaken met democratie, mediatie, filosofie en meditatie.
 • Een school waar spel de basis is tot leren.
 • Een school waar de leerling zelf zijn natuurlijke leeromgeving kan kiezen.
 • Een school die je kind niet beschermt voor gevaar maar ermee leert omgaan.
 • Een school die vrije denkers voortbrengt.
 • Een school waar geen huiswerk bestaat.
 • Oja en natuurlijk een school waar je kind 99 van de 100 dagen graag naar toegaat.

Is dit laatste niet het geval, geloof me dan is er iets aan de hand, kinderen houden namelijk van leren en ontdekken. Als jij als ouder van voetballen houdt en je gaat niet graag meer naar je voetbalclub, wat is er dan aan de hand? (Behalve dan als het regent dat het giet)

Hoe toets je of een school deze kenmerken ook heeft.

Begrijp me niet verkeerd ik wil niet negatief klinken, ik ben alleen realistisch. De meeste ouders kijken alleen naar de schoolgids op de website van de school. Dit zijn vaak prachtige stukjes proza, en nog vaker geschreven door iemand met een communicatie of marketing achtergrond. Het is de beste school alles is geweldig etc.
De praktijk blijkt vaak veel weerbarstiger, de school, het schoolklimaat wordt niet gevormd door een marketingmedewerker maar door de kinderen, de ouders, de leerkrachten de directie. Die het kind en zijn / haar behoefte centraal stellen. Het is belangrijk dat de directie samen met de leerkrachten en de ouders (of een representatieve afvaardiging) invulling geeft aan het onderwijs en dan niet alleen het eindresultaat, maar ook het proces. Niet alleen het cognitieve deel maar ook het sociale deel. Niet alleen het tastbare deel maar ook het emotionele deel. Waardoor ouders, als vanzelf, ambassadeurs voor de school worden.
En geloof me als je echt wilt weten wat er op een school speelt ga je een paar dagen na schooltijd op het schoolplein staan en spreek je een paar ouders aan en vraag je wat zij van de school vinden. De meeste ouders die ontevreden zijn lopen binnen 1 minuut helemaal leeg. Als meer dan de helft van de ouders alleen maar negatieve zaken verteld, zelfs als je vraagt wat er zo goed is aan de school, dan weet je dat je waarschijnlijk verder moet zoeken.

Nog een laatste advies over keuze van een goede basisschool.

Een wachtlijst hoeft niet te betekenen dat het een goede school is. Jij als lezer van deze blog of als ouder die al betekenisvol opvoed zal de beste school voor je kind zoeken. Maar veel ouders zoeken de school die het dichtstbij is. Waardoor er dus op veel scholen een wachtlijst ontstaat, maar dat heeft niets te maken met de kwaliteit van onderwijs.
Zoek dus een school die het beste is voor je kind en niet per se voor jou. Natuurlijk helpt het wel als je er zelf ook achter kunt staan.

Waar vind je de beste basisscholen van Nederland.

Laten we elkaar helpen. Laat jouw beste basisschool hieronder achter. Zodat andere ouders die ook betekenisvol opvoeden of opvoedprincipes als onvoorwaardelijke liefde, democratie, vreedzaam of in verbinding hanteren niet zelf hoeven te zoeken. Begin je reactie met de plaatsnaam in hoofdletters, geef daarna aan bij wat voor manier van opvoeden de school aansluit en waarom jij voor deze school hebt gekozen. Zodat andere ouders gemakkelijk kunnen zoeken naar de beste school als ze hun kind betekenisvol opvoeden.

Laat ik afsluiten met een mooie quote: ‘Play is the highest form of research.’ (Einstein)